VA-keuring

Veilig werken met uw arbeidsmiddelen

De VA-keuring is een periodieke en onafhankelijke veiligheidskeuring van uw golfkar of andere arbeidsmiddelen. Alleen gecertificeerde VA-keur bedrijven mogen deze keuring uitvoeren. De Arbowet stelt een periodieke keuring van arbeidsmiddelen zoals machines, gereedschap en werktuigen verplicht.

Waarom een VA-keuring?

  • Veiliger werken
  • Langere levensduur van uw machine
  • Arbowet stelt keuring verplicht

Veiliger werken

Machines, werktuigen en gereedschap slijten bij gebruik. Ook kleine mankementen kunnen de veiligheid van uw medewerkers in gevaar brengen. Dit kan nare en vergaande gevolgen hebben, zowel persoonlijk als voor uw bedrijf. Door uw machines op tijd te laten keuren verkleint u dit soort risico’s aanzienlijk.

Langere levensduur

Met een VA-keuring investeert u in de levensduur van uw machine. Eventuele storingen kunnen tijdig worden opgespoord en opgelost. Zo kunt u in veel gevallen onnodige stilstand voorkomen.

Verplicht

Een periodieke keuring is verplicht volgens de Arbowet. In de Richtlijn Arbeidsmiddelen staat dat een verplichte periodieke keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert. Dit moet dan wel door een deskundige keurmeester worden gedaan. Als lid van de brancheorganisatie Fedecom en erkend VA-keur bedrijf zijn wij hiervoor gecertificeerd. Onze keurmeesters zijn geoefende en ervaren monteurs die apart gediplomeerd zijn als keurmeester en een gedegen keurmeesteropleiding hebben gevolgd. Wanner uw arbeidsmiddelen onze VA-keuring hebben doorlopen, voldoet u dus aan de wet.

Hoe werkt de VA-keuring?

Per machine hanteren onze VA-keurmeesters een uniforme checklist met aandacht voor veiligheid, technologie en duurzaamheid. Bij de keuring beoordelen wij of het arbeidsmiddel op de juiste manier is geïnstalleerd, of het voldoet aan de wettelijke bepalingen die de Arbowet eraan stelt en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.
Bij goedkeuring krijgt uw machine het VA-keurmerk en een unieke genummerde sticker. U kunt dan weer een jaar lang verantwoord verder. In het andere geval moet de machine worden gerepareerd voordat deze alsnog kan worden goedgekeurd en weer veilig is.
Het keurrapport wordt geregistreerd in het landelijk VA-keur registratiesysteem.

Wat kost een VA-keuring?

Vaak wordt gedacht dat een VA-keuring duur of lastig is. Maar in veel gevallen kunt u deze combineren met het onderhoud van uw machine(s). Dit efficiënt en voordelig.

Plan een VA-keuring

Nog geen keuring gepland? Neem dan alsnog contact met ons op om uw arbeidsmiddelen door ons te laten keuren. Onze ervaren keurmeesters komen dan bij u langs.

Neem contact met ons op

Meer informatie?